Rubriky
Alkohol Články

Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu – zkušenosti z praxe

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický přístup, který se hojně využívá při léčbě závislosti na alkoholu. Tuto terapii využívají jak v ambulantních centrech, tak v pobytových léčebnách2. KBT využívá tzv. bludný kruh. Pomocí jeho analýzy a rozplétání pak pomáhá terapeut klientovi se závislostí1. Bludný kruh začíná spouštěči. To je množství situací a s nimi spojených […]

Rubriky
Články Hraní Ostatní

Netolismus a další nové nelátkové závislosti

V dnešní době se potkáváme s mnoha různými typy závislostí. Ty dělíme na látkové a nelátkové. Mezi ty nelátkové závislosti můžeme řadit například závislost na internetu či na činnostech online. Tato závislost se podobně jako nejznámější nelátková závislost patologické hráčství vyznačují silnou touhou vykonávat tuto činnost, problémy v kontrole v těchto činnostech, preferencí těchto činností […]