Rubriky
Alkohol Články

Nadměrná konzumace alkoholu u českých adolescentů

Víte, co udělá konzumace alkoholu s vaším tělem v budoucnu? Mladiství již běžně konzumují alkohol a mohlo by se zdát, že je to tak v pořádku, ale opak je pravdou a s brzkou konzumací alkoholu je spojená řada obtíží, které je nutné si připomenout.  V roce 2015 95,8 % mladistvých již má zkušenost s ochutnáním […]

Rubriky
Články Drogy

Aplikační místnosti a jejich potenciál

Aplikační místnosti – co si pod tímto pojmem představit? Jedná se o kontrolovanou aplikaci drog, kde vyškolený personál dohlíží na aplikaci návykové látky. Přijde vám to nemorální? Hlavním cílem těchto místností je ovšem omezení přenosu chorob z použitého injekčního náčiní, předcházení smrtelným předávkováním, či doprovázení a zprostředkování do adiktologických služeb. Mezi další benefity aplikační místnosti […]

Rubriky
Články Ostatní

Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí

Ženy, návykové látky a výchova dětí. S tím se pojí spousty otázek a pocitů. Nabízí se otázka, zda se pocity viny a studu objevují ve výchově dětí kdysi závislých matek na návykových látkách. Ženy se při užívání návykových látek setkávají s problémy, jako jsou stigmatizace, diskriminace, hanba, menší sociální podpora nebo krví přenosné infekce. Těhotné […]

Rubriky
Články Ostatní

Harm reduction v adiktologii – o co jde?

Harm reduction lze vysvětlit jako činnosti a programy minimalizující zdravotní, sociální i ekonomické dopady způsobené užíváním legálních i nelegálních návykových látek1. Mezi harm reduction v jiném pojetí lze zařadit i použití helmy na kole nebo bezpečnostního pásu v autě.  Harm reduction v adiktlogii lze využít v různých typech služeb. Jedná se například o nízkoprahová centra pro […]

Rubriky
Alkohol Články Covid Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb 

COVID-19, známá a nová infekce, která v roce 2019 postihla celý svět. Virus se šíří nejčastěji pomocí kapének z dýchacích cest při osobním kontaktu. Široká veřejnost i lidé užívající drogy jsou nebezpečí nákazy vystaveni úplně stejně. Uživatelé drog ale čelí dalším problémům během pandemie. Uživatelé drog mají často nemoci, které přechází do chronicity, například respirační […]

Rubriky
Články Drogy Ostatní

Substituční léčba závislostí

Co je to substituce? V překladu to znamená náhrada, či záměna užívané látky za bezpečnější. V rámci substituce můžeme mluvit o změně aplikaci za méně rizikovou (intravenózní aplikace za spolknutí tabletky). Nejčastěji se jedná o náhradu opiátů, například heroinu1.  Hlavním cílem substituční léčby je zlepšení psychického i somatickému stavu, minimalizaci rizik spojených s aplikací drogy, […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Syndrom závislosti 

Co přesně je závislost? Jako základní odpověď na tuto otázku můžeme použít diagnostická kritéria. Dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10 se syndrom závislosti charakterizuje jako soubor fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, kdy braní drog má větší prioritu než cokoliv jiného. Charakteristickým znakem syndromu závislosti je touha užít nelegální návykovou látku, alkohol nebo tabák1. Stanovení diagnózy syndrom […]

Rubriky
Články Kouření

Problematika kouření cigaret a jeho vztah k impulzivitě 

Vůbec nejčastější formou užívání tabáku je kouření cigaret. Závislost na cigaretách je klasickou drogovou závislostí a je považována za preventabilní (poruchy, kterým lze předejít) příčinu nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Jako nejvýznamnější a charakteristický projev závislosti na tabáku je craving neboli touha užít cigaretu, díky níž jedinec cigaretu užije1. Co je impulzivita? Lze říci, že je […]

Rubriky
Články Hraní

Hraní digitálních her u českých adolescentů

Máte ve svém okolí dospívajícího nebo jste matkou či otcem dospívajícího dítěte (11-19 let)? Možná, by Vás zajímal článek o hraní digitálních her. V poslední době se hraní digitálních her stává nejoblíbenější volnočasovou aktivitou, protože je lze hrát na počítači, tabletu, herní konzoli i mobilu1. Dle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti1 je primárním ziskem hraní […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách 

Účinky jednotlivých návykových látek na řízení se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech. Záleží na nastavení klienta a prostředí, které na něj působí a samozřejmě na typu návykové látky. Alkohol působí stimulačně, dochází k euforické náladě, snížené soustředěnosti a prodlužování reakční doby. Řidiči mají najednou zvýšené sebevědomí a nejsou schopni odhadnout rizika a předvídat situace na […]