Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Klesá užívání návykových látek mezi šestnáctiletými?

Z hlediska užívání návykových látek mezi šestnáctiletými studenty pozorujeme dlouhodobý klesající trend. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku 15–16 let. Projekt je realizován v pravidelných 4 letých intervalech. Celkem 54 % šestnáctiletých […]

Rubriky
Články Kouření

Adiquit aneb každý den bez cigaret se počítá

V dnešní době moderních technologií se každou chvíli na trhu objevují různé novinky. Jednou z nich je i mobilní aplikace Adiquit, která umožňuje odvykání kouření za podpory virtuálního terapeuta. Jedná se o dvouměsíční program, který pomáhá klientovi s překonáním abstinenčních příznaků, kdy každý den je prováděn dialog s virtuálním adiktologem v trvání 3 – 10 […]

Rubriky
Články Léky

Nebezpečnost anxiolytik ve stáří

Anxiolytika jsou léky, které se dají zjednodušeně rozdělit na benzodiazepinového nebo nebenzodiazepinového typu. Benzodiazepiny tlumí úzkost a napětí, uvolňují svalstvo, uklidňují nebo působí pozitivně na spánek. Mezi nežádoucí účinky se řadí vznik závislosti, únava a ospalost či např. ve vyšším věku tzv. delirogenní efekt, neboli zmatenost1. Doc. Martin Anders upozorňuje na riziko nesprávného předepisování benzodiazepinů: […]

Rubriky
Články Hraní

Game over aneb doporučení pro rodiče z hlediska trávení času dětí na internetu

Prevalence užívání návykových látek u dětí sice dlouhodobě klesá, ale na druhou stranu je to částečně zapříčiněno tím, že děti tráví více času s moderními technologiemi. Americká akademie pediatrů tak přišla mj. s doporučením pro rodiče, jak omezit užívání technologií u svých potomků. Do 18 měsíců věku dítěte se tak nedoporučuje užívat technologie vůbec. Od […]