Rubriky
Články Ostatní

Úmrtí klienta pohledem pracovníků

Užívání návykových látek je spojeno s mnohými zdravotními riziky, které se podílejí na zvýšené pravděpodobnosti úmrtí klientů. Smrt blízkého člověka je bezpochyby velmi náročnou situací. Jak ale pracovníci adiktologických služeb snáší úmrtí svých klientů? Naděžda Špatenková provedla studii na vzorku celkem 12 pracovníků zdravotnického zařízení zaměřeného na léčbu závislosti na návykových látkách s cílem zjistit, […]

Rubriky
Články Léky

Závislostní potenciál antidepresiv a antipsychotických léků

Už dlouhodobě je znám a rozpracován závislostní potenciál léků benzodiazepinového typu1 (neurol, lexaurin, stilnox, atd.), které se využívají častokrát pro léčbu úzkostných stavů. Jak jsou na tom ale například antidepresiva nebo antipsychotika? Nová přehledová studie sledovala závislostní potenciál právě těchto léků, a zjistila, že oba typy léků vykazují možnost vzniku symptomů z odnětí2.  V případě těchto […]

Rubriky
Články Drogy

Detekovatelnost nelegálních návykových látek v moči

Vyšetření moči je často používaná metoda pro vyšetření přítomnosti návykových látek. V závislosti na druhu látky je možno přítomnost prokázat až po dobu třiceti dnů. Velký rozptyl detekovatelnosti má například marihuana, u níž se detekovatelnost pohybuje od jednoho do třiceti dnů v závislosti na míře užívání. U nahodilého uživatele je detekovatelnost v řádu 1-3 dnů, […]

Rubriky
Články Drogy

Drogová hlavní města

Podobně jako každý stát má své vlastní město, tak i různé drogy mají města, kde jsou více “doma” v porovnání s městy jinými. Nadneseně bychom tak mohli říci, že i každá droga má své hlavní město. Díky analýze odpadních vod v celkem 68 městech z 23 evropských zemí pak můžeme říci, kde je která droga […]

Rubriky
Články Hraní

Konec tvrdého hazardu v Praze

Hazard je širokým pojmem a hazardní hry bychom mohli rozlišit podle toho, do jaké míry v nich hraje roli náhoda a jakou měrou může hráč svou snahou ovlivnit výsledek. Logicky z toho vyplývá, že čím více rozhodnutí v rámci hry musí hráč udělat, tím větší šanci má konečný výsledek ovlivnit. Příkladem hry, kde hráč nemá […]

Rubriky
Články Drogy Kouření

Lysohlávky pro odvykání kouření?

O Češích je obecně známo, že jsou národem houbařů. Spousta Čechů se o víkendu vydává do lesů sbírat praváky, kozáky či bedly. Existují i jiné, “zakázané” houby – lysohlávky. Jedná se o houby, které v sobě obsahují účinnou látku psilocybin a psilocin. Toto by samo o sobě nebylo moc zajímavé, kdyby se nejednalo o látky […]

Rubriky
Články Ostatní

Jak komunikovat se závislým?

Všímáte si, že někdo ve Vašem okolí má problémy s alkoholem, gamblingem či jinou závislostí a zároveň si svůj problém neuvědomuje? Pokud ano, nejste sami. Častokrát první lidé co si všímají potenciálně se rozvíjející závislosti nejsou uživatelé, nýbrž jejich okolí. Jakmile si toho okolí všimne, tak stojí před nelehkým úkolem. Jak to dotyčnému sdělit tak, […]

Rubriky
Články Drogy

Toxická psychóza

Užívání nelegálních návykových látek (nejčastěji pervitinu, kokainu, halucinogenů a marihuany) může někdy vyvolat stav, který se podobá příznakům schizofrenie1. V prvních hodinách až maximálně dvou týdnech po užití látky můžeme častokrát pozorovat zvýšenou paranoiu, která se projevuje přesvědčením, že “po mně někdo jde” a uživatel se dle tohoto přesvědčení i paranoidně chová – například se […]

Rubriky
Alkohol Články

Motivační rozhovory pro snížení rizikového pití

Motivační rozhovory jsou způsobem vedení konverzace s klientem, které mají za cíl posílit motivaci klienta ke změně chování a prožívání1. Jedná se o přístup respektující, kdy není cílem klienta ke změně dotlačit, ale pomoci mu nalézt vnitřní zdroje a důvody, proč změnu uskutečnit. V loňském roce se uskutečnila studie, která zkoumala účinnost intervencí z motivačních […]