Rubriky
Články Drogy Ostatní

Vypnout mozek pomocí ketaminu?

Výzkum Huntingtonovy choroby přivedl vědce až k podávání ketaminu ovcím za účelem sledování EEG záznamu. To, co popisuje profesor Morton jako velmi neobvyklé, je fakt, že po vysoké dávce ketaminu se mozek ovce úplně zastavil.  Respektive úplně se zastavila jeho aktivita. Pár minut později se mozek opět rozjel a fungoval tak, jako normálně. Vypadalo to, […]

Rubriky
Články Ostatní

Závislosti a osobnost

Mezi závislostí a osobností existuje vzájemný vztah. Jednak osobnostní poruchy mohou vést k většímu riziku užívání návykových látek, stejně tak závislostní chování narušuje osobnost člověka1. Každý z nás je určitou osobností a majitelem vesměs vrozeného temperamentu, který může a nemusí nahrávat rozvoji duševních poruch2, jakými jsou například právě závislosti. Primárně je se závislostním chováním spojována […]

Rubriky
Články Ostatní

Jóga a rekreační cvičení jako nástroj v boji proti závislostem

Sedavý život s minimem pohybu? Přesně tento problém jednadvacátého století ovlivňuje naši psychickou pohodu a taktéž vede k bolestivým tělesným projevům, kde se mnohdy jako jediné východisko může zdát „zázračná“ pilulka proti bolesti nebo sklenička alkoholu. Avšak existují průzkumy, které dokládají, že rekreační cvičení zmírňuje, jak bolesti těla, tak i projevy lehčí deprese a úzkosti. Obrovskou […]

Rubriky
Články Ostatní

Speciální terénní programy pro Romy. Přestane tak dvojí stigmatizace Romů, kteří užívají návykové látky?

Ve veřejném diskurzu dominuje názor, že romské etnikum patří mezi časté uživatele či distributory návykových látek. Samotné zjištění tohoto faktu je velmi komplikované, neboť služby pro uživatele návykových látek nezjišťují a ani neshromažďují údaje o etnicitě. Dalším sporným bodem je, že dostupné výsledky prevalence užívání v romské populaci jsou z valné většiny výzkumy uskutečňované u […]