Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Klesá užívání návykových látek mezi šestnáctiletými?

Z hlediska užívání návykových látek mezi šestnáctiletými studenty pozorujeme dlouhodobý klesající trend. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku 15–16 let. Projekt je realizován v pravidelných 4 letých intervalech. Celkem 54 % šestnáctiletých […]

Rubriky
Články Léky

Polypragmázie – co to je? A koho se týká?

Obecně je polypragmázie definována jako situace, kdy člověk užívá 5 a více léků dohromady. V některé literatuře bývá toto množství udávané jako současné užívání 2-6 léků. Fenomén polypragmázie se často objevuje u starších lidí, u kterých se stává, že běžně užívají velké množství léků na různé zdravotní potíže. Nicméně se tento fenomén mnohdy týká např. […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak se žije v terapeutické komunitě?

Do terapeutické komunity přichází lidé, kteří prochází procesem odvykání od návykových látek a usilují o znovuzačlenění do společnosti. Klienti zde bydlí a společnými silami se podílí na každodenním chodu komunity.  Společné soužití klientů je jedním ze základních nástrojů, jakým dochází ke zprostředkování sociálního učení a k nácviku základních sociálních dovedností. Právě tyto kompetence jsou alfou […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Chytré telefony pomáhají i v léčbě závislostí

V dnešní době je užívání chytrých telefonů na denní bázi. Hovoří se dokonce o tom, že u mnohých uživatelů hraničí čas strávený s telefonem v ruce se závislostí. Výzkum ukázal, že v roce 2016 užívalo v EU internet více než 80 % osob ve věku 16–74 let, přičemž nejužívanějšími zařízeními k vyhledávání informací na internetu […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Stres a užívání návykových látek

Stres je sám o sobě známým rizikovým faktorem rozvoje závislosti a zranitelnosti závislosti při možnostech relapsu. Řada populačních a epidemiologických studií identifikovala specifické stresory a individuální proměnné, které předpovídají užívání a zneužívání látek. Předklinické výzkumy prokázaly, že stresovou expozici zvyšuje sebepodávání léků a také obnovuje vyhledávání léků (prokázáno u zvířat), která mají vlastní zkušenosti s drogami […]

Rubriky
Články Léky

Nebezpečnost anxiolytik ve stáří

Anxiolytika jsou léky, které se dají zjednodušeně rozdělit na benzodiazepinového nebo nebenzodiazepinového typu. Benzodiazepiny tlumí úzkost a napětí, uvolňují svalstvo, uklidňují nebo působí pozitivně na spánek. Mezi nežádoucí účinky se řadí vznik závislosti, únava a ospalost či např. ve vyšším věku tzv. delirogenní efekt, neboli zmatenost1. Doc. Martin Anders upozorňuje na riziko nesprávného předepisování benzodiazepinů: […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách 

Účinky jednotlivých návykových látek na řízení se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech. Záleží na nastavení klienta a prostředí, které na něj působí a samozřejmě na typu návykové látky. Alkohol působí stimulačně, dochází k euforické náladě, snížené soustředěnosti a prodlužování reakční doby. Řidiči mají najednou zvýšené sebevědomí a nejsou schopni odhadnout rizika a předvídat situace na […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Metoda PPPP pro vyrovnávání se se stresovými situacemi

Stresové situace jsou něčím, čemu se nedá vyhnout. Proto je důležité vědět, že když se jim nemůžeme vyhnout, můžeme se na ně připravit. Pro zdravého jedince je stres zátěží, avšak pro uživatele návykových látek může stres být potenciál pro relaps. Co dělat v případě, že se blíží stresová situace a vy nevíte, co dělat, abyste […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy

Duální diagnóza u lidí se závislostí není ojedinělou záležitostí. Některé zdroje odhadují výskyt nějaké duševní poruchy spolu s diagnózou závislosti až u téměř 38 %1. Zároveň přítomnost duální diagnózy komplikuje léčbu závislosti a závislost na druhou stranu může zhoršovat příznaky psychického onemocnění2. Nejčastější duševní poruchou u závislých osob jsou poruchy osobnosti3. Osobnostní psychopatologií se v […]

Rubriky
Články Léky

Závislost na benzodiazepinech a hypnoticích

  Společensky závažný, zdravotně nebezpečný, ale stále podceňovaný jev. V rámci Evropské unie drží Česká republika smutné prvenství v užívání a spotřebě benzodiazepinů a hypnotik. Zároveň jsou tyto léky hojně a nadměrně předepisovány jedincům středního a pozdního věku dospělosti.Užívání léku mimo doporučené dávky je přitom závažným problémem, ovlivňující stav pacientů jak psychicky, tak fyzicky1. Mgr. […]