Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak zvládat úzkost bez návykových látek

Téměř každý člověk se někdy setkal s pocitem úzkosti a každý má jinou strategii, jak se s tímto pocitem vyrovnávat. Úzkost a další nepříjemné psychické stavy bývají častým důvodem, proč lidé vyhledávají návykové látky. Lidé někdy užívají alkohol či nelegální látky za účelem zklidnění, zmírnění úzkosti a zvednutí nálady, které sice může krátkodobě nastat, ale […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Klesá užívání návykových látek mezi šestnáctiletými?

Z hlediska užívání návykových látek mezi šestnáctiletými studenty pozorujeme dlouhodobý klesající trend. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku 15–16 let. Projekt je realizován v pravidelných 4 letých intervalech. Celkem 54 % šestnáctiletých […]

Rubriky
Články Kouření

Problematika kouření cigaret a jeho vztah k impulzivitě 

Vůbec nejčastější formou užívání tabáku je kouření cigaret. Závislost na cigaretách je klasickou drogovou závislostí a je považována za preventabilní (poruchy, kterým lze předejít) příčinu nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Jako nejvýznamnější a charakteristický projev závislosti na tabáku je craving neboli touha užít cigaretu, díky níž jedinec cigaretu užije1. Co je impulzivita? Lze říci, že je […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak se žije v terapeutické komunitě?

Do terapeutické komunity přichází lidé, kteří prochází procesem odvykání od návykových látek a usilují o znovuzačlenění do společnosti. Klienti zde bydlí a společnými silami se podílí na každodenním chodu komunity.  Společné soužití klientů je jedním ze základních nástrojů, jakým dochází ke zprostředkování sociálního učení a k nácviku základních sociálních dovedností. Právě tyto kompetence jsou alfou […]

Rubriky
Články Drogy Kouření

Lysohlávky pro odvykání kouření?

O Češích je obecně známo, že jsou národem houbařů. Spousta Čechů se o víkendu vydává do lesů sbírat praváky, kozáky či bedly. Existují i jiné, “zakázané” houby – lysohlávky. Jedná se o houby, které v sobě obsahují účinnou látku psilocybin a psilocin. Toto by samo o sobě nebylo moc zajímavé, kdyby se nejednalo o látky […]

Rubriky
Články Kouření

Adiquit aneb každý den bez cigaret se počítá

V dnešní době moderních technologií se každou chvíli na trhu objevují různé novinky. Jednou z nich je i mobilní aplikace Adiquit, která umožňuje odvykání kouření za podpory virtuálního terapeuta. Jedná se o dvouměsíční program, který pomáhá klientovi s překonáním abstinenčních příznaků, kdy každý den je prováděn dialog s virtuálním adiktologem v trvání 3 – 10 […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Chytré telefony pomáhají i v léčbě závislostí

V dnešní době je užívání chytrých telefonů na denní bázi. Hovoří se dokonce o tom, že u mnohých uživatelů hraničí čas strávený s telefonem v ruce se závislostí. Výzkum ukázal, že v roce 2016 užívalo v EU internet více než 80 % osob ve věku 16–74 let, přičemž nejužívanějšími zařízeními k vyhledávání informací na internetu […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Stres a užívání návykových látek

Stres je sám o sobě známým rizikovým faktorem rozvoje závislosti a zranitelnosti závislosti při možnostech relapsu. Řada populačních a epidemiologických studií identifikovala specifické stresory a individuální proměnné, které předpovídají užívání a zneužívání látek. Předklinické výzkumy prokázaly, že stresovou expozici zvyšuje sebepodávání léků a také obnovuje vyhledávání léků (prokázáno u zvířat), která mají vlastní zkušenosti s drogami […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách 

Účinky jednotlivých návykových látek na řízení se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech. Záleží na nastavení klienta a prostředí, které na něj působí a samozřejmě na typu návykové látky. Alkohol působí stimulačně, dochází k euforické náladě, snížené soustředěnosti a prodlužování reakční doby. Řidiči mají najednou zvýšené sebevědomí a nejsou schopni odhadnout rizika a předvídat situace na […]

Rubriky
Články Kouření

Protikuřácký zákon – změnil Česko?

V květnu (31.5.2020) to byly už tři roky, co vzešel v platnost tzv. protikuřácký zákon.  K jakým změnám to v Česku vedlo? Jak s tím bojovali kuřáci? Jaký vliv to má nyní, tři roky poté? Zjistili jsme za Vás. Protikuřácký zákon zakázal kouření ve všech vnitřních prostorách budov, stejně tak zakázal kouření na zastávkách jakékoliv […]