Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Dá se závislost zdědit?

Co hraje roli při vzniku závislosti?  Jak je možné, že někdo zvládne užívat alkohol celý život v přiměřené míře a někdo tzv. “spadne” do závislosti a při odvykání musí projít pobytovou léčbou? Našli jsme pro Vás pár zajímavých výzkumných výsledků, které mohou odpovědět na Vaše otázky… Řada lidí se domnívá, že riziko dědění sklonu k […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak zvládat úzkost bez návykových látek

Téměř každý člověk se někdy setkal s pocitem úzkosti a každý má jinou strategii, jak se s tímto pocitem vyrovnávat. Úzkost a další nepříjemné psychické stavy bývají častým důvodem, proč lidé vyhledávají návykové látky. Lidé někdy užívají alkohol či nelegální látky za účelem zklidnění, zmírnění úzkosti a zvednutí nálady, které sice může krátkodobě nastat, ale […]

Rubriky
Články Hraní Ostatní

Děti internetu

Rozsáhlý evropský výzkum, který opět po deseti letech obnovuje čísla ohledně užívání internetu u dětí (ve věku 9-16 let) a otevírá témata s tím spojená – to je projekt Kids online1. Oproti výsledkům z roku 2010 se letošní čísla velmi navýšila. Tak například při měření celkového času, který děti za den tráví na internetu, se […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Klesá užívání návykových látek mezi šestnáctiletými?

Z hlediska užívání návykových látek mezi šestnáctiletými studenty pozorujeme dlouhodobý klesající trend. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku 15–16 let. Projekt je realizován v pravidelných 4 letých intervalech. Celkem 54 % šestnáctiletých […]

Rubriky
Články Hraní Ostatní

Netolismus a další nové nelátkové závislosti

V dnešní době se potkáváme s mnoha různými typy závislostí. Ty dělíme na látkové a nelátkové. Mezi ty nelátkové závislosti můžeme řadit například závislost na internetu či na činnostech online. Tato závislost se podobně jako nejznámější nelátková závislost patologické hráčství vyznačují silnou touhou vykonávat tuto činnost, problémy v kontrole v těchto činnostech, preferencí těchto činností […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak se žije v terapeutické komunitě?

Do terapeutické komunity přichází lidé, kteří prochází procesem odvykání od návykových látek a usilují o znovuzačlenění do společnosti. Klienti zde bydlí a společnými silami se podílí na každodenním chodu komunity.  Společné soužití klientů je jedním ze základních nástrojů, jakým dochází ke zprostředkování sociálního učení a k nácviku základních sociálních dovedností. Právě tyto kompetence jsou alfou […]

Rubriky
Články Hraní

Hraní digitálních her u českých adolescentů

Máte ve svém okolí dospívajícího nebo jste matkou či otcem dospívajícího dítěte (11-19 let)? Možná, by Vás zajímal článek o hraní digitálních her. V poslední době se hraní digitálních her stává nejoblíbenější volnočasovou aktivitou, protože je lze hrát na počítači, tabletu, herní konzoli i mobilu1. Dle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti1 je primárním ziskem hraní […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Chytré telefony pomáhají i v léčbě závislostí

V dnešní době je užívání chytrých telefonů na denní bázi. Hovoří se dokonce o tom, že u mnohých uživatelů hraničí čas strávený s telefonem v ruce se závislostí. Výzkum ukázal, že v roce 2016 užívalo v EU internet více než 80 % osob ve věku 16–74 let, přičemž nejužívanějšími zařízeními k vyhledávání informací na internetu […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Stres a užívání návykových látek

Stres je sám o sobě známým rizikovým faktorem rozvoje závislosti a zranitelnosti závislosti při možnostech relapsu. Řada populačních a epidemiologických studií identifikovala specifické stresory a individuální proměnné, které předpovídají užívání a zneužívání látek. Předklinické výzkumy prokázaly, že stresovou expozici zvyšuje sebepodávání léků a také obnovuje vyhledávání léků (prokázáno u zvířat), která mají vlastní zkušenosti s drogami […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Odnětí řidičských oprávnění u pacientů v léčbě závislosti na návykových látkách 

Účinky jednotlivých návykových látek na řízení se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech. Záleží na nastavení klienta a prostředí, které na něj působí a samozřejmě na typu návykové látky. Alkohol působí stimulačně, dochází k euforické náladě, snížené soustředěnosti a prodlužování reakční doby. Řidiči mají najednou zvýšené sebevědomí a nejsou schopni odhadnout rizika a předvídat situace na […]