Rubriky
Články Drogy Hraní

Souvislosti mezi internetem, návykovými látkami a hazardem

Nešpor a Scheansová se ve svém článku zabývají myšlenkou, že existuje souvislost mezi užívání internetu, hráčstvím a drogami. Autoři chápou internet jako místo, kde lze nalézt informace o prevenci drog, přesto se přiklánějí k myšlence, že používání internetu je spíše rizikové. Na rostoucí dostupnost internetu je potřeba brát zřetel i v práci s návykovými chorobami1. […]

Rubriky
Články Hraní

Profesionální sportovci a patologické hráčství

Sport na vrcholové úrovni může souviset s problematikou hazardního hraní. Obzvláště mladí týmoví sportovci často po tréninku chodí sázet. Učí se tomu od svých starších spoluhráčů, kdy zpočátku jsou sázky nižší, ale postupně dochází k jejich navyšování. V kabině se pak sázení stává jedním z diskutovaných témat1. Tento jev zkoumala i studie Gambling among European […]

Rubriky
Články Hraní

Nová aplikace PORT pro online hráče a sázkaře

Sázíte? Hrajete online poker či jinou hazardní hru? Chcete získat kontrolu nad svými financemi i časem? Možná by Vám mohla pomoci aplikace PORT! Společnost Podané ruce o.p.s. v loňském roce přišla s novou aplikací PORT, která svým uživatelům nabízí možnost vést si údaje o financích a čase stráveném hazardní hrou. Díky této aplikaci můžete získat […]

Rubriky
Články Hraní

Modely vzniku a vývoje závislosti na internetu

Studie1, zveřejněná v periodiku Adiktologie, se věnuje nadměrnému užívání internetu. Takovému, které přináší do života člověka psychické, sociální, pracovní nebo studijní problémy.  Souhrn 27 odborných článků prozkoumává teoretické přístupy k začátku a průběhu internetové závislosti. Čtenář se tak může dozvědět více informací o pěti hlavních modelech; Kognitivně-behaviorální model, který vnímá závislost na internetu jako důsledek […]

Rubriky
Články Hraní

Video game addiction

Pro některé děti může být neomezený čas strávený na elektronickém zařízení škodlivý. Děti hry hrají, protože je baví a můžou se prostřednictvím online her socializovat. Videohry bezpochyby nabízí spoustu benefitů, avšak pro zranitelné jedince mohou být potenciálně škodlivé, a to zejména kvůli množství času, které děti u obrazovky stráví. Problémy s kontrolou užívání elektronických zařízení […]