Rubriky
Články Drogy Hraní

Souvislosti mezi internetem, návykovými látkami a hazardem

Nešpor a Scheansová se ve svém článku zabývají myšlenkou, že existuje souvislost mezi užívání internetu, hráčstvím a drogami. Autoři chápou internet jako místo, kde lze nalézt informace o prevenci drog, přesto se přiklánějí k myšlence, že používání internetu je spíše rizikové. Na rostoucí dostupnost internetu je potřeba brát zřetel i v práci s návykovými chorobami1. […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy

Motivace mladých dospělých ke kombinovanému užívání alkoholu a marihuany

Mnoho lidí ve věku 18 až 23 let, kteří pijí alkohol, či kouří THC, užívají často tyto dvě látky současně. Proč tomu tak je, zkoumaly autorky Patricková, Leeová a Fairlieová. Ve své studii se zabývají důvody, které ke kombinování látek uživatele vedou. Výzkum proběhl v roce 2017 a bylo zapojeno 286 respondentů1. Po sběru dat […]

Rubriky
Články Drogy

Iniciativa “Bezpečnější párty” – víte, kam posíláte své děti?

Možná to znáte – pátek večer a Vaše ratolest Vás prosí, zda ji pustíte s kamarády do klubu. Vypadá to docela nevinně, však i generace našich babiček a dědečků vyprávěla o tom, jak si chodili “vyhodit z kopýtka” a užít si večer ve společnosti.  Jistě asi není třeba zmiňovat, že dnešní “tancovačka” vypadá už jinak, […]

Rubriky
Články Drogy Ostatní

Vypnout mozek pomocí ketaminu?

Výzkum Huntingtonovy choroby přivedl vědce až k podávání ketaminu ovcím za účelem sledování EEG záznamu. To, co popisuje profesor Morton jako velmi neobvyklé, je fakt, že po vysoké dávce ketaminu se mozek ovce úplně zastavil.  Respektive úplně se zastavila jeho aktivita. Pár minut později se mozek opět rozjel a fungoval tak, jako normálně. Vypadalo to, […]

Rubriky
Články Drogy

Chronická bolest a drogová závislost

Velmi nebezpečnou komorbiditou pro uživatele návykových látek je chronická bolest. Je důležité, aby v rámci léčby byla zmapována drogová situace pacienta a dle toho zvolen vhodný postup pro léčbu chronické bolesti.  Uživatelé návykových látek mohou mít velmi často různá infekční onemocnění a další somatické komplikace, které jim mnohdy způsobují chronické bolesti, jež je nutné tlumit […]

Rubriky
Články Drogy

Změna drogové scény?

Jak se nouzový stav projeví na protidrogové scéně? Jak ovlivnilo uzavření hranic trh s návykovými látkami? Sníží se s omezeným množstvím dovozových drog také počet uživatelů? Nouzový stav sebou přinesl nejen zásah do života každého z nás, ale jak se zdá, dotkl se rovněž drogové scény. Svůj podíl na tom nese především uzavření hranic, které […]

Rubriky
Články Drogy

Zmenšování drogového trhu v centru Prahy

Podle mediálních zpráv a reportáží z poslední doby je situace na drogovém trhu v centru Prahy líčena jako katastrofální. Jedná se ale o relevantní informace?  Podle zkušeností a skutečných čísel vycházejících ze třech terénních programů fungujících na území české metropole již 20 let (Drop in, SANANIM a No Biohazard Progressive) se však reálná situace v […]

Rubriky
Články Drogy

Psychedelická terapie v České republice: Teoretický koncept, či realistický gól?

Poslední dobou se o psychedelikách mluví jako o potenciálních terapeutických prostředcích. Psychedelika zahrnují látky jako LSD, psilocybin, meskalin, DMT, 5-Meo-DMT a další. Česká republika byla ve 20. století jedním z ohnisek psychedelického výzkumu. 60. léta jsou charakteristická popularizací těchto látek u široké veřejnosti. Až válka proti drogám (War on drugs) dala definitivní celosvětový zákaz užívání […]

Rubriky
Články Drogy

Mobilní aplikace ČÁRA

Mobilní aplikace ČÁRA Mobilní aplikace, která vznikla pod společností Podané ruce ve spolupráci s vývojáři z IT oblasti, nabízí pomoc drogově závislým a lidem bez domova.  Cílová skupina této aplikace byla během vývoje přítomna, tudíž bylo možné mapovat a řídit potřeby klientů, tedy cílových uživatelů, již od samého začátku.  Co vlastně mobilní aplikace nabízí? Umožňuje […]