Rubriky
Články Drogy

Co vede lidi k užívání návykových látek?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně vede lidi k užívání návykových látek? Je to zvědavost a hledání potěšení? Nebo hledání způsobů, jak zvládat problémy a nepříjemné emoce? Tyto a další otázky si klade řada odborníků na závislosti, kteří často při hledání odpovědí vycházejí z psychoanalytických teorií. Některé teorie vnímají užívání návykových látek jako snahu […]

Rubriky
Články Drogy

Toxická psychóza

Užívání nelegálních návykových látek (nejčastěji pervitinu, kokainu, halucinogenů a marihuany) může někdy vyvolat stav, který se podobá příznakům schizofrenie1. V prvních hodinách až maximálně dvou týdnech po užití látky můžeme častokrát pozorovat zvýšenou paranoiu, která se projevuje přesvědčením, že “po mně někdo jde” a uživatel se dle tohoto přesvědčení i paranoidně chová – například se […]

Rubriky
Články Drogy

Chemsex jako sexualizované užívání návykových látek

Autorka Uholyeva se rozhodla ve své publikaci věnovat tabuizovanému tématu, skrývající se pod názvem Chemsex. Chemsex je termín používaný k popisu užívání návykových látek s účelem zvýšení a intenzivnějšího prožívání sexuální aktivity. Tento pojem je často spojován s gay komunitou1. Článek nabízí hlubší definování pojmu. Taktéž se zabývá obtížemi, které se s tímto fenoménem pojí. […]

Rubriky
Články Drogy

Závislost u dětí

Pojali jste jako rodiče podezření, že Vaše dítě užívá návykové látky, a nevíte, jak se zachovat? Případně se obáváte, že by mohla podobná situace nastat do budoucna? Právě pro Vás  vytvořila organizace Magdaléna o.p.s. poradenskou příručku Drogy a Vaše děti1 Autoři v ní stručně a přehledně nastiňují důvody experimentování s drogami, z toho vyplývající rizika […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Metoda PPPP pro vyrovnávání se stresovým situacím

Stresové situace jsou něčím, čemu se nedá vyhnout. Proto je důležité vědět, že když se jim nemůžeme vyhnout, můžeme se na ně připravit. Pro zdravého jedince je stres zátěží, avšak pro uživatele návykových látek může stres být potenciál pro relaps. Co dělat v případě, že se blíží stresová situace a vy nevíte, co dělat, abyste […]

Rubriky
Články Drogy

Vede užívání kokainu k rizikům plicní hypertenze?

Užívání kokainu ve Spojených státech představuje přibližně 36 % celkové celosvětové spotřeby a jeho zneužívání patří k velkému problému veřejného zdraví ve Spojených státech. Přibližně 5,5 milionu Američanů nad 12 let, což zhruba představuje 2 % celkové americké populace, uvedlo, že v minulém roce kokain užili1. The American Journal of Cardiology otisknul výzkum Bashara N.Alzghoula […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy

Duální diagnóza u lidí se závislostí není ojedinělou záležitostí. Některé zdroje odhadují výskyt nějaké duševní poruchy spolu s diagnózou závislosti až u téměř 38 %1. Zároveň přítomnost duální diagnózy komplikuje léčbu závislosti a závislost na druhou stranu může zhoršovat příznaky psychického onemocnění2. Nejčastější duševní poruchou u závislých osob jsou poruchy osobnosti3. Osobnostní psychopatologií se v […]

Rubriky
Články Drogy

Prevence smrtelných předávkování 

Za rok 2016 zemřelo v Evropě více než 9000 lidí v důsledku předávkování drogami1. Riziko předávkování určuje typ užité látky, způsob aplikace a zdravotní stav uživatele. Nejvíce předávkování se pojí s injekční aplikaci heroinu1. V Evropě je 1,3 milionu vysoce rizikových uživatelů opioidů1. Dále je vyšší míra rizika například u léků na předpis, jako jsou benzodiazepiny. Velmi významnou […]

Rubriky
Články Drogy

Rizika užívání kokainu v těhotenství

S rostoucím užíváním kokainu ve Spojených státech vzrůstají obavy týkající se jeho účinků na plod a na novorozence těhotných uživatelek kokainu.  Ve výzkumu otištěném v The New  England journal of medicine ohledně užívání kokainu v těhotenství dvacet tři žen užívajících kokain zapsaných do komplexního programu závislostí bylo rozděleno do dvou skupin: ženy užívající pouze kokain a ženy […]

Rubriky
Články Drogy Hraní

Souvislosti mezi internetem, návykovými látkami a hazardem

Nešpor a Scheansová se ve svém článku zabývají myšlenkou, že existuje souvislost mezi užívání internetu, hráčstvím a drogami. Autoři chápou internet jako místo, kde lze nalézt informace o prevenci drog, přesto se přiklánějí k myšlence, že používání internetu je spíše rizikové. Na rostoucí dostupnost internetu je potřeba brát zřetel i v práci s návykovými chorobami1. […]