Rubriky
Alkohol Články

Delirium tremens jako komplikace odvykacího stavu pacientky závislé na alkoholu

Chcete získat povědomí o průběhu léčby se závislostí na alkoholu? Nedokážete si reálně představit, co vás bude čekat? Zkuste si přečíst krátkou kazuistiku klientky, která si léčbou prošla.  Konzumace alkoholu začíná plíživě a dlouho nemusí člověk pociťovat negativní důsledky alkoholu. Dlouhodobé pití alkoholu způsobuje řadu nepříjemných komplikací, ať už ve vztazích nebo po zdravotní stránce. […]

Rubriky
Alkohol Články

Rodičovská kontrola a vřelost ve vztahu k pití alkoholu

Existuje u dospívajících souvislost mezi pitím alkoholu a tím, zda vnímají své rodiče jako kontrolující a vřelé? Ano! Výsledky české studie ukazují, že pokud adolescent u rodičů vnímá vysokou míru vřelosti i kontroly, je i pravděpodobnost, že někdy ve svém životě užil alkohol, nižší. Studie Jandáče, Richterové a Šťastné navázala na předešlé výzkumy popisující vztah […]

Rubriky
Alkohol Články

Kdo jsou tzv. zelené vdovy?

Schované lahve za pračkou či pod dětskou postýlkou? To vše doprovázené silnými pocity viny a provinění? Nic neobvyklého. Problém stigmatizace žen užívajících alkohol je veliký. Na toto nasedá i fenomén dnešní doby a to fenomén zelených vdov.  „Já se tak styděla, celou dobu jsem věděla, že se to nikdo nesmí dozvědět, ať se děje, co […]

Rubriky
Alkohol Články

I otec svým (ne)pitím může ovlivnit vývoj svého potomka

Chystáte se se svou partnerkou založit rodinu? Nejen konzumace alkoholu matkou může mít vliv na pozdější vývoj potomka, jak naznačuje výzkum vědců z Kalifornské univerzity v Riverside1. Tito vědci zkoumali dopady konzumace alkoholu otcem na vývoj dítě. Z jejich výzkumu vyplynulo, že ačkoliv matky ani jejich potomci nebyli nikdy alkoholu vystaveni, může dojít u potomků […]

Rubriky
Alkohol Články

Jaké jsou dopady užívání alkoholu na okolí uživatele?

Negativním vlivem alkoholu na zdraví a život samotných uživatelů se již zabývalo velké množství českých i zahraničních publikací. Dopady, které s sebou jeho užívání nese pro okolí jedinců, však mapuje jen minimum výzkumů. Hlubší pohled do dané problematiky nabízí například přehledový článek E. Novákové a V. Mravčíka (2020)1. AHTO (Alcohol´s Harms to Others neboli škody […]