Rubriky
Alkohol Články

Reklama alkoholu zvyšuje pití u mladistvých

Propagace alkoholu v reklamních prostředcích souvisí s rizikovým pitím u mládeže informuje vědecký článek publikovaný v časopise Addiction. Pití alkoholu u mladých lidí je značným společenským problémem. Celosvětově alkohol způsobuje kolem 7 % úmrtí a invalidity u mládeže1. Navíc epizody těžkého pití jsou u adolescentů častější než u dospělých2. K pití u mladistvých může přispívat […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy

Motivace mladých dospělých ke kombinovanému užívání alkoholu a marihuany

Mnoho lidí ve věku 18 až 23 let, kteří pijí alkohol, či kouří THC, užívají často tyto dvě látky současně. Proč tomu tak je, zkoumaly autorky Patricková, Leeová a Fairlieová. Ve své studii se zabývají důvody, které ke kombinování látek uživatele vedou. Výzkum proběhl v roce 2017 a bylo zapojeno 286 respondentů1. Po sběru dat […]

Rubriky
Alkohol Články

Alkohol a cyklistika

Přemýšlíte, jak je to s pitím alkoholu a jízdou na kole? Zastavíte se během cyklovýletu u stánku na pivo, nebo se striktně držíte limonády? Tématem, jak je to v ČR v současnosti s pitím alkoholu před jízdou na kole, se v nedávné době zabýval článek na webových stránkách Českého rozhlasu1. Jak uvádí autor tohoto článku, […]

Rubriky
Alkohol Články

Binge drinking – když nárazově přesáhnete míru

Nárazové pití alkoholu, neboli binge drinking, je takové užívání alkoholu, při kterém je příjem 60 a více gramů čistého alkoholu při jedné příležitosti 1. Jde tedy o situaci, kdy během jednoho večera vypijete více alkoholických nápojů (např. tři skleničky vína, či piva za sebou).  V Americe se jedná o nejčastější vzorec užívání alkoholu – bohužel […]

Rubriky
Alkohol Články

Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů

O  průběhu vysokoškolského studia existují různé představy. Někdo vidí pilné studenty trávící veškerý volný čas v knihovně, někdo zase divoké party, kde alkohol teče proudem a školní povinnosti jdou stranou. Jak to ale s vysokoškoláky a jejich konzumací alkoholu vypadá doopravdy? A co je vlastně k pití alkoholu vede? Vysokoškolské studium často bývá spojováno s […]

Rubriky
Alkohol Články

Delirium tremens jako komplikace odvykacího stavu pacientky závislé na alkoholu

Chcete získat povědomí o průběhu léčby se závislostí na alkoholu? Nedokážete si reálně představit, co vás bude čekat? Zkuste si přečíst krátkou kazuistiku klientky, která si léčbou prošla.  Konzumace alkoholu začíná plíživě a dlouho nemusí člověk pociťovat negativní důsledky alkoholu. Dlouhodobé pití alkoholu způsobuje řadu nepříjemných komplikací, ať už ve vztazích nebo po zdravotní stránce. […]

Rubriky
Alkohol Články

Rodičovská kontrola a vřelost ve vztahu k pití alkoholu

Existuje u dospívajících souvislost mezi pitím alkoholu a tím, zda vnímají své rodiče jako kontrolující a vřelé? Ano! Výsledky české studie ukazují, že pokud adolescent u rodičů vnímá vysokou míru vřelosti i kontroly, je i pravděpodobnost, že někdy ve svém životě užil alkohol, nižší. Studie Jandáče, Richterové a Šťastné navázala na předešlé výzkumy popisující vztah […]

Rubriky
Alkohol Články

Kdo jsou tzv. zelené vdovy?

Schované lahve za pračkou či pod dětskou postýlkou? To vše doprovázené silnými pocity viny a provinění? Nic neobvyklého. Problém stigmatizace žen užívajících alkohol je veliký. Na toto nasedá i fenomén dnešní doby a to fenomén zelených vdov.  „Já se tak styděla, celou dobu jsem věděla, že se to nikdo nesmí dozvědět, ať se děje, co […]

Rubriky
Alkohol Články

I otec svým (ne)pitím může ovlivnit vývoj svého potomka

Chystáte se se svou partnerkou založit rodinu? Nejen konzumace alkoholu matkou může mít vliv na pozdější vývoj potomka, jak naznačuje výzkum vědců z Kalifornské univerzity v Riverside1. Tito vědci zkoumali dopady konzumace alkoholu otcem na vývoj dítě. Z jejich výzkumu vyplynulo, že ačkoliv matky ani jejich potomci nebyli nikdy alkoholu vystaveni, může dojít u potomků […]

Rubriky
Alkohol Články

Jaké jsou dopady užívání alkoholu na okolí uživatele?

Negativním vlivem alkoholu na zdraví a život samotných uživatelů se již zabývalo velké množství českých i zahraničních publikací. Dopady, které s sebou jeho užívání nese pro okolí jedinců, však mapuje jen minimum výzkumů. Hlubší pohled do dané problematiky nabízí například přehledový článek E. Novákové a V. Mravčíka (2020)1. AHTO (Alcohol´s Harms to Others neboli škody […]