Rubriky
Alkohol Články Covid

Pití alkoholu (nejen) během pandemie Covid-19

Pandemie nemoci Covid-19 se nepochybně podepsala více či méně na životě většiny z nás. Proto jsme se rozhodli i na našem webu nějaké informace související s tímto onemocněním a návykovými látkami popsat. V tomto článku se budeme věnovat pití alkoholu. Pro uvedení do kontextu je na místě zmínit i to, jaká situace v oblasti konzumace alkoholu v České […]

Rubriky
Alkohol Články

Nepij, pokud budeš dneska řídit!

Alkohol – droga, která v naší společnosti patří mezi nejvíce rozšířenou a nejpopulárnější. Spousta lidí nepovažuje alkohol ani jako drogu. Ovšem pravda je taková, že alkohol patří mezi drogy, stejně jako např. heroin či pervitin. O negativních důsledcích alkoholu na naše tělesné a psychické zdraví informujeme v našich dalších článcích. V dnešním článku bychom se […]

Rubriky
Alkohol Články

Proč může být pití alkoholu nebezpečné v těhotenství?

Téma pití alkoholu v období těhotenství ženy, bývá ve společnosti poměrně citlivé. Názory mezi laiky se mohou lišit. „Jedna sklenička přece nevadí.“ Věta, kterou jsme mohli lehce zaslechnout, ať již od samotné ženy, či jejího okolí. Ovšem jak tomu tedy opravdu je? Vadí nebo nevadí jedna sklenička? Neexistuje bezpečné množství alkoholu U těhotné ženy neexistuje […]

Rubriky
Alkohol Články

Vliv alkoholu na řídící funkce člověka

Alkohol je látka pro tělo toxická, není našemu tělu vlastní. Svým působením ovlivňuje naše psychické i tělesné zdraví. Mezi lidmi jsou velmi známá rizika spojená především s trávicím traktem. Velmi známá bývají nejrůznější poškození jater.1 Ovšem věděli jste, že dlouhodobé nadměrné působení alkoholu ovlivňuje také náš centrální nervový systém, specificky náš mozek? Alkohol škodí nejen […]

Rubriky
Alkohol Články Ostatní

Závislost a párová terapie – odborníci diskutují, jak to jde dohromady

O tom, jak pomáhat lidem překročit problémy spojené se závislostmi,  diskutuje nejen laická, ale samozřejmě i odborná veřejnost. Jak moc se starat a pečovat, a kdy už zastávat “tvrdší” postupy, odkud vůbec začít – léčbou jedince, nebo léčbou celého páru či rodiny? Nedávno jsme takovou odbornou polemiku našli na webových stránkách Společnosti rodinných a systemických […]

Rubriky
Alkohol Články

Dvě Áčka na pomoc v boji s alkoholem

,,Ahoj, jmenuji se (doplňte) a jsem alkoholik.” … Třeba takhle mohou znít první slova těch, co se rozhodnou přiznat si, že sami už nezvládají pití alkoholu ukočírovat a přijdou na sezení Anonymních alkoholiků. Stejně tak to můžou být i ti, co už léčbu absolvovali, abstinují, ale chtějí pravidelný kontakt s lidmi, kteří prošli či procházejí […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Kouření

Co je to craving? A jak s ním případně pracovat?

Pojem „craving“ se do češtiny překládá jako bažení či chutě ve vztahu k určité návykové látce. Odborníci v adiktologii craving definují jako velmi komplexní psychosomatický fenomén, zahrnující složky behaviorální, emoční, kognitivní či neurobiologické. Craving nadále můžeme vysvětlit jako silnou touhu nebo pocit puzení užít látku. Cravingu je také jeden z 6 znaků závislosti (craving, nárůst […]

Rubriky
Alkohol Články

Deprese a užívání alkoholu

Lidé pijí alkohol z různých důvodů. Pro někoho je to prostředek k odreagování a odpočinku, pro někoho způsob, jak zmírnit zábrany a stud při společenských událostech nebo jak na chvíli zapomenout na své starosti a tíživé myšlenky a alespoň na chvíli se cítit lépe. Co když ale člověk alkoholem nezahání jen běžnou špatnou náladu, ale […]

Rubriky
Alkohol Články

Vliv alkoholu na zdraví seniorů

V oblasti závislostí se často hovoří o dětech a mladistvých či aktuálních uživatelích návykových látek. Je však potřeba myslet ještě na jednu, velmi početnou část obyvatelstva. Touto skupinou jsou senioři. V kategorii 65+ je dle nejnovějších dat Českého statistického úřadu z konce roku 2019 zhruba 2,5 mil. osob1, z celkového počtu obyvatel ČR, které činí […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Ostatní

Historie terapeutických komunit ve světě a u nás

V rámci systému péče v adiktologii bychom se mohli setkat s nejrůznějšími typy zařízení, zabývající se problematikou závislostního chování. Hovořit lze o nízkoprahových službách, ambulantních programech, ústavních léčbách, denních stacionářích, doléčovacích programech, nebo také o tzv. terapeutických komunitách. A právě o terapeutických komunitách a jejich historii budou následující řádky tohoto článku.  Co je to vůbec […]