Rubriky
Alkohol Články

Pití alkoholu v adolescenci má značné dopady na mozek a chování

Vědecká studie publikovaná v časopise Nature Reviews Neuroscience informuje o tom, jak pití alkoholu ovlivňuje centrální nervovou soustavu a chování dospívajících. Pití alkoholu u mladistvých je velkým společenským problémem. Hodnoty spotřeby alkoholu mezi adolescenty jsou v evropských zemích znepokojivě vysoké1. Navíc po celém světě je alkohol příčinou necelých 7 % úmrtí a invalidity u mládeže2. […]

Rubriky
Alkohol Články

Motivační rozhovory pro snížení rizikového pití

Motivační rozhovory jsou způsobem vedení konverzace s klientem, které mají za cíl posílit motivaci klienta ke změně chování a prožívání1. Jedná se o přístup respektující, kdy není cílem klienta ke změně dotlačit, ale pomoci mu nalézt vnitřní zdroje a důvody, proč změnu uskutečnit. V loňském roce se uskutečnila studie, která zkoumala účinnost intervencí z motivačních […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Metoda PPPP pro vyrovnávání se stresovým situacím

Stresové situace jsou něčím, čemu se nedá vyhnout. Proto je důležité vědět, že když se jim nemůžeme vyhnout, můžeme se na ně připravit. Pro zdravého jedince je stres zátěží, avšak pro uživatele návykových látek může stres být potenciál pro relaps. Co dělat v případě, že se blíží stresová situace a vy nevíte, co dělat, abyste […]

Rubriky
Alkohol Články

Užívání alkoholu a demence

Možná vás v souvislosti s alkoholem napadne, jak je to vlastně s demencí a zhoršováním paměti. Zajímá vás jaký je skutečně vztah mezi užíváním alkoholu a demencí?  Demence je klinický syndrom charakterizovaný zhoršením kognitivních schopností (paměti, pozornosti, koncentrace, rychlosti zpracování informací, řeči, schopnosti porozumění a vyjádření nebo prostorové orientace) a schopností nezávislého života a fungování. Demence ovlivňuje paměť, […]

Rubriky
Alkohol Články

Alkohol způsobuje rakovinu: pravda nebo mýtus?

Kritický článek publikovaný v časopise Addiction rozebírá dosavadní výzkum a přináší odpověď na otázku, zda je alkohol příčinou rakoviny. V posledním desetiletí se objevuje stále více studií potvrzujících, že užívání alkoholu je spojeno s rozvojem rakoviny. Avšak zprávy ve sdělovacích prostředcích jsou většinou matoucí a protiřečí si v tom, zda je alkohol příčinou rakoviny či […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy

Duální diagnóza u lidí se závislostí není ojedinělou záležitostí. Některé zdroje odhadují výskyt nějaké duševní poruchy spolu s diagnózou závislosti až u téměř 38 %1. Zároveň přítomnost duální diagnózy komplikuje léčbu závislosti a závislost na druhou stranu může zhoršovat příznaky psychického onemocnění2. Nejčastější duševní poruchou u závislých osob jsou poruchy osobnosti3. Osobnostní psychopatologií se v […]

Rubriky
Alkohol Články

Proč adolescenti pijí? Mozek, osobnost a sociální okolí

U jednotlivých příležitostí adolescenti většinou vypijí více alkoholických nápojů než dospělí. Nedávná přehledová studie publikovaná v časopise Nature Reviews Neuroscience přináší shrnutí současných poznatků o příčinách zvýšeného pití alkoholu u dospívajících. Užívání alkoholu dospívajícími je aktuální téma, kterému se ve společnosti dostává stále více pozornosti. Průzkumy ukazují, že ačkoli adolescenti pijí méně často než dospělí, […]

Rubriky
Alkohol Články

Rizika konzumace alkoholu v těhotenství

Je obecně známo, že pití alkoholu během těhotenství může způsobit fetální alkoholový syndrom, zahrnující soubor tělesných a mentálních vývojových vad lidského plodu. Mimo jiné se taktéž může jednat o vrozené vady, které mohou obsahovat poruchu centrálního nervového systému, poruchy chování a poruchu intelektuálního vývoje, což může vést k potížím ve škole a v zaměstnání. Obecně […]

Rubriky
Alkohol Články

Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu

Léčba závislosti na alkoholu může probíhat různě. Jedním z psychoterapeutických přístupů, který se v této souvislosti hojně využívá v rámci ambulantní i pobytové léčby je Kognitivně behaviorální terapie, zkráceně nazývaná KBT. Článek stručně představuje, jak může tento typ terapie závislosti probíhat a jakých metod využívá. Podobně jako u ostatních psychoterapeutických směrů je i u KBT […]

Rubriky
Alkohol Články

Abstinence od alkoholu: Kdy a proč 

Jste abstinent a stydíte se za to, protože Vám okolí dává najevo, že jste „divní“?  Doporučená abstinence od alkoholu může být vhodná v mnoha případech. Například při závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách, u patologických hráčů, jedinců s duševní nemocí nebo u osob, které mají po napití sklon k agresivitě1. Mnoho lidí si myslí, […]