Rubriky
Alkohol Články

Kdo jsou tzv. zelené vdovy?

Schované lahve za pračkou či pod dětskou postýlkou? To vše doprovázené silnými pocity viny a provinění? Nic neobvyklého. Problém stigmatizace žen užívajících alkohol je veliký. Na toto nasedá i fenomén dnešní doby a to fenomén zelených vdov.  „Já se tak styděla, celou dobu jsem věděla, že se to nikdo nesmí dozvědět, ať se děje, co […]

Rubriky
Články Kouření

Domácí mazlíčci s námi v dobrém i ve zlém

O Češích se často říká, že je národem pejskařů. A kdo nemá psa, má možná kočku, papouška či nějakého roztomilého hlodavce. Zkrátka skoro každá česká domácnost má svého domácího mazlíčka. O škodlivosti pasivního kouření se u nás mluví především v souvislosti s kouřením rodičů před dětmi a snahou zachovat zdravou domácnost. A nebo s ochranou […]

Rubriky
Články Ostatní

Speciální terénní programy pro Romy. Přestane tak dvojí stigmatizace Romů, kteří užívají návykové látky?

Ve veřejném diskurzu dominuje názor, že romské etnikum patří mezi časté uživatele či distributory návykových látek. Samotné zjištění tohoto faktu je velmi komplikované, neboť služby pro uživatele návykových látek nezjišťují a ani neshromažďují údaje o etnicitě. Dalším sporným bodem je, že dostupné výsledky prevalence užívání v romské populaci jsou z valné většiny výzkumy uskutečňované u […]

Rubriky
Články Kouření

Přestávám kouřit, a najednou absťák… Co teď?

Možná už jste to slyšeli – nadechnout se… A vydechnout. A ono to opravdu funguje! Letos proběhlá studie ukázala, že i 20 minutový trénink vědomého dýchání následně pomohl účastníkům déle odolat cigaretě a vykouřit méně cigaret během 24 hodin1. Studie rovněž zkoumala efekt imaginace dlouhodobých důsledků kouření a i toto se ukázalo jako funkční pro […]

Rubriky
Alkohol Články

I otec svým (ne)pitím může ovlivnit vývoj svého potomka

Chystáte se se svou partnerkou založit rodinu? Nejen konzumace alkoholu matkou může mít vliv na pozdější vývoj potomka, jak naznačuje výzkum vědců z Kalifornské univerzity v Riverside1. Tito vědci zkoumali dopady konzumace alkoholu otcem na vývoj dítě. Z jejich výzkumu vyplynulo, že ačkoliv matky ani jejich potomci nebyli nikdy alkoholu vystaveni, může dojít u potomků […]

Rubriky
Články Léky

Závislost na benzodiazepinech a hypnoticích

  Společensky závažný, zdravotně nebezpečný, ale stále podceňovaný jev. V rámci Evropské unie drží Česká republika smutné prvenství v užívání a spotřebě benzodiazepinů a hypnotik. Zároveň jsou tyto léky hojně a nadměrně předepisovány jedincům středního a pozdního věku dospělosti.Užívání léku mimo doporučené dávky je přitom závažným problémem, ovlivňující stav pacientů jak psychicky, tak fyzicky1. Mgr. […]

Rubriky
Alkohol Články

Jaké jsou dopady užívání alkoholu na okolí uživatele?

Negativním vlivem alkoholu na zdraví a život samotných uživatelů se již zabývalo velké množství českých i zahraničních publikací. Dopady, které s sebou jeho užívání nese pro okolí jedinců, však mapuje jen minimum výzkumů. Hlubší pohled do dané problematiky nabízí například přehledový článek E. Novákové a V. Mravčíka (2020)1. AHTO (Alcohol´s Harms to Others neboli škody […]

Rubriky
Články Covid

Odvykání a fungování služeb v souvislosti s onemocněním COVID-19

Jsme připraveni na Vaše dotazy ohledně závislostí, odvykání a fungování služeb v souvislosti onemocněním COVID-19 Aktuální nouzový stav způsobený pandemií COVID-19 byl určitě pro všechny z nás velkým překvapením. To přineslo i řadu změn v provozu sociálních služeb pro drogově závislé i jejich blízké příbuzné. Protože jsme si vědomi toho, že tato situace přináší mnoho […]

Rubriky
Články Covid

Koronavirus a kouření

V současné době k nám na Národní linku pro odvykání volá zvýšený počet klientů, kteří se obávají koronavirové infekce. Kouření má vliv na rozvoj mnoha nemocí plic, srdce a oběhové soustavy, což může být komplikace při případné léčbě covid-19. Pokud chcete posílit svou odolnost a ulevit svému tělu v zátěži způsobené kouřením, je tu pro […]