Rubriky
Články Hraní

Lootboxy – neregulovaný hazard ve videohrách

Hrajete Vy či Vaše děti videohry? A už jste slyšeli o lootboxech – bednách s překvapením? Že ne? Tak zbystřete!  Lootboxy jsou součástí oblíbených počítačových her jako jsou Overwatch, Destiny 2, Counter strike, Starwars apod. Jedná se o jakési bedny s překvapením. V posledních letech jsou četně diskutovaným tématem nejen na poli hráčů videoher, ale […]

Rubriky
Alkohol Články

Abstinence od alkoholu: Kdy a proč 

Jste abstinent a stydíte se za to, protože Vám okolí dává najevo, že jste „divní“?  Doporučená abstinence od alkoholu může být vhodná v mnoha případech. Například při závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách, u patologických hráčů, jedinců s duševní nemocí nebo u osob, které mají po napití sklon k agresivitě1. Mnoho lidí si myslí, […]

Rubriky
Články Kouření

Jak odpovídat dětem na otázky ohledně kouření? Povolejte nekuřátka!

Určitě se Vám už stalo, že jste někdy nedokázali odpovědět na zvídavý dotaz vašeho dítěte. Pokud se týkal kouření, můžete ho s klidem odkázat na web www.nekuratka.cz (zřizovaný partnerskou organizací Jules a Jim, z.ú.). Na těchto stránkách si Vaše dítě může přečíst odpovědi na časté otázky, dozvědět se něco o kouření cigaret, ale i nových […]

Rubriky
Články Drogy

Rizika užívání kokainu v těhotenství

S rostoucím užíváním kokainu ve Spojených státech vzrůstají obavy týkající se jeho účinků na plod a na novorozence těhotných uživatelek kokainu.  Ve výzkumu otištěném v The New  England journal of medicine ohledně užívání kokainu v těhotenství dvacet tři žen užívajících kokain zapsaných do komplexního programu závislostí bylo rozděleno do dvou skupin: ženy užívající pouze kokain a ženy […]

Rubriky
Alkohol Články

Alkoholem ku zdraví? 

Kolikrát jste se setkali s tvrzením, že pití alkoholů přináší zdravotní benefity? Nepřeberné množství studií doposud tvrdilo, že alkohol v malé míře má pozitivní dopad na naše zdraví.  Tomuto tvrzení, založeném na vědeckém bádání z několika let, se podívala na zoubek studie z roku 20161. Stockwell a jeho spolupracovníci provedli podrobnou analýzu předchozích studií. Zjistili, že v […]

Rubriky
Alkohol Články

Reklama alkoholu zvyšuje pití u mladistvých

Propagace alkoholu v reklamních prostředcích souvisí s rizikovým pitím u mládeže informuje vědecký článek publikovaný v časopise Addiction. Pití alkoholu u mladých lidí je značným společenským problémem. Celosvětově alkohol způsobuje kolem 7 % úmrtí a invalidity u mládeže1. Navíc epizody těžkého pití jsou u adolescentů častější než u dospělých2. K pití u mladistvých může přispívat […]

Rubriky
Články Drogy Hraní

Souvislosti mezi internetem, návykovými látkami a hazardem

Nešpor a Scheansová se ve svém článku zabývají myšlenkou, že existuje souvislost mezi užívání internetu, hráčstvím a drogami. Autoři chápou internet jako místo, kde lze nalézt informace o prevenci drog, přesto se přiklánějí k myšlence, že používání internetu je spíše rizikové. Na rostoucí dostupnost internetu je potřeba brát zřetel i v práci s návykovými chorobami1. […]

Rubriky
Články Nezařazené

Uplatnění adiktologa ve službách specializovaných na léčbu poruch příjmu potravy

Přijde vám překvapivé spojení adiktologie s problematikou poruch příjmu potravy? Adiktolog je nelékařský zdravotnický pracovník, který své vzdělání a dovednosti uplatní ve specializovaných pracovištích pro osoby ohrožené závislostí.  Poruchy příjmu potravy jsou dneska stále více diskutované a až 35 % osob se závislostí má diagnostikovanou poruchu příjmu potravy1. Existuje tu souvislost mezi poruchami příjmu potravy a […]

Rubriky
Články Hraní

Profesionální sportovci a patologické hráčství

Sport na vrcholové úrovni může souviset s problematikou hazardního hraní. Obzvláště mladí týmoví sportovci často po tréninku chodí sázet. Učí se tomu od svých starších spoluhráčů, kdy zpočátku jsou sázky nižší, ale postupně dochází k jejich navyšování. V kabině se pak sázení stává jedním z diskutovaných témat1. Tento jev zkoumala i studie Gambling among European […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy

Motivace mladých dospělých ke kombinovanému užívání alkoholu a marihuany

Mnoho lidí ve věku 18 až 23 let, kteří pijí alkohol, či kouří THC, užívají často tyto dvě látky současně. Proč tomu tak je, zkoumaly autorky Patricková, Leeová a Fairlieová. Ve své studii se zabývají důvody, které ke kombinování látek uživatele vedou. Výzkum proběhl v roce 2017 a bylo zapojeno 286 respondentů1. Po sběru dat […]