Rubriky
Články Hraní Ostatní

Recenze nové knihy Instamozek – stojí za přečtení?

Kniha Instamozek je psána odborným jazykem, ale přesto se snaží být srozumitelná i pro laiky. Autor se na moderní technologie a na závislostní chování dívá z evolučního a neurobiologického hlediska. Poukazuje na evoluční vývoj mozku lidí, který se momentálně nestíhá adaptovat na moderní dobu, a to zejména co se technologického vývoje týče. Z evoluční perspektivy […]

Rubriky
Články Ostatní

Česká republika v číslech – jak jsme na tom ohledně užívání návykových látek?

Úřad vlády každoročně vydává zprávu informující o prevalenci uživatelů návykových látek v ČR. Pojďme se podívat na nejdůležitější zjištění za rok 2019. KOUŘENÍ Co se týče kouření, bylo v roce 2019 téměř čtvrtina populace (ve věku od 15 let) kuřáků (tedy osob, které kouřili v posledních 30 dnech před dotázáním). Z nich 18,1 % jsou […]

Rubriky
Alkohol Články

Nealkoholické pivo – je opravdu bez alkoholu?

Nealkoholické pivo je v posledních letech čím dál více oblíbené. Rádi si ho dají řidiči, sportovci, těhotné, ale i mladiství a lidé řešící problém s alkoholem. Říká nám ale název “nealkoholické pivo” pravdu? Opravdu je zcela bez alkoholu? Většina lidí si stále myslí, že tomu tak je, opak je ale pravdou. Nealkoholické pivo obvykle obsahuje […]

Rubriky
Články Ostatní

Co to znamená bio-psycho-socio-spirituální model závislosti?

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) definuje závislost jako soubor nejrůznějších fyziologických, behaviorálních, kognitivních faktorů, které se opakovaně objevují v důsledku užití návykové psychotropní látky.1 V adiktologii odborníci rozeznávají několik různých modelů závislosti, jedním z nich je tzv. bio-psycho-socio-spirituální model.2 Lidé se často odborníků ptají, proč vlastně vzniká závislost? Odpověď ovšem není tak jednoduchá. Za vznikem závislost […]

Rubriky
Alkohol Články

Co vám přinesl Suchý únor?

Někteří z vás se možná letos rozhodli držet tzv. Suchý únor, tedy měsíc abstinence. Vyzkoušet si, jaké to je měsíc zcela abstinovat může být užitečné i pro lidi, kteří alkohol pijí jen příležitostně. Třeba jen jediná zkušenost, že alkohol jde odmítnout i na společenských událostech, kde jste si to dříve neuměli představit, nebo že lze […]

Rubriky
Články Drogy

Už nechci hulit, ale sám to asi nezvládnu

Údaje z r. 2019 potvrzují, že nejčastěji užívanou nelegální návykovou látkou v ČR jsou konopné látky, které někdy v životě vyzkoušelo 26-39 % osob.1 Možná právě proto, že jde o tak často užívanou drogu, se můžeme běžně setkat s názorem, že konopné drogy jsou vlastně bezpečné a jejich uživatelům přinášejí řadu pozitiv jako jsou např. […]

Rubriky
Alkohol Články Léky

Senioři, alkohol a léky – jak to jde dohromady?

Na komplexní otázku lze kupodivu odpovědět jednoduše – dohromady to opravdu nejde.  Pokud jde o seniory, alkohol je tou nejčastěji zneužívanou návykovou látkou této skupiny obyvatelstva. Odlišné a často závažnější následky zneužívání alkoholu u seniorů souvisejí především s fyziologickými odlišnostmi stárnoucího organismu, kdy přirozeně klesá schopnost těla odbourávat škodlivé látky (např. na rozdíl od mladší […]

Rubriky
Články Ostatní

Adiktologické poradenství a co od něj očekávat?

Pokud se potýkáte vy či váš blízký se závislostním problémem, možná vám již praktický lékař či jiný odborník doporučil navštívit adiktologickou ambulanci. Ale co se vlastně odehrává v adiktologické ambulanci a co od vstupu do procesu léčby závislostí můžeme očekávat? Adiktologické poradenství a terapie jsou nejčastěji využívané metody při léčbě závislosti. Je to proces, při […]

Rubriky
Alkohol Články

Nadměrná konzumace alkoholu u českých adolescentů

Víte, co udělá konzumace alkoholu s vaším tělem v budoucnu? Mladiství již běžně konzumují alkohol a mohlo by se zdát, že je to tak v pořádku, ale opak je pravdou a s brzkou konzumací alkoholu je spojená řada obtíží, které je nutné si připomenout.  V roce 2015 95,8 % mladistvých již má zkušenost s ochutnáním […]

Rubriky
Články Ostatní

Finance potřebné k léčbě závislostí v rámci jednoho kalendářního roku

Pro každý konec roku jsou typická rekapitulace a shrnutí. Jedno takové shrnutí koncem roku 2020 vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna. VZP zveřejnila množství finančních prostředků, které byly potřeba vynaložit v rámci zdravotnictví k léčbě závislostních onemocnění. VZP ve svém zveřejnění otevřeně hovořila o faktu, že za posledních 5 kalendářních let, byl rok 2020 nejnákladnější. V roce […]