Rubriky
Alkohol Články Covid

Pití alkoholu (nejen) během pandemie Covid-19

Pandemie nemoci Covid-19 se nepochybně podepsala více či méně na životě většiny z nás. Proto jsme se rozhodli i na našem webu nějaké informace související s tímto onemocněním a návykovými látkami popsat. V tomto článku se budeme věnovat pití alkoholu. Pro uvedení do kontextu je na místě zmínit i to, jaká situace v oblasti konzumace alkoholu v České […]

Rubriky
Alkohol Články

Nepij, pokud budeš dneska řídit!

Alkohol – droga, která v naší společnosti patří mezi nejvíce rozšířenou a nejpopulárnější. Spousta lidí nepovažuje alkohol ani jako drogu. Ovšem pravda je taková, že alkohol patří mezi drogy, stejně jako např. heroin či pervitin. O negativních důsledcích alkoholu na naše tělesné a psychické zdraví informujeme v našich dalších článcích. V dnešním článku bychom se […]

Rubriky
Články Drogy

Tipy do knihovničky 3 – Jde to i bez léčby?

Jako další tip na domácí četbu doporučujeme velmi zajímavý text od Pavla Nepustila, jednoho z předních českých odborníků na léčbu závislostí. Publikace s názvem Bez léčby to jde se týká procesu přestávání s typickou českou drogou, pervitinem, a to bez odborné pomoci. Téma je vysoce aktuální a zároveň na první pohled i kontroverzní – opravdu […]

Rubriky
Články Kouření

Antikoncepce a kouření, je to v pořádku?

Z mnoha stran nás obklopují informace o tom, čím nám kouření škodí a jaké stránky života nám komplikuje. Často však může být opomíjen jeden z rizikových faktorů, který může ohrožovat (přibližně) polovinu populace, a to ženy. V dnešním článku se dozvíte, jaká rizika přináší současné užívání hormonální antikoncepce a kouření. Z posledního výzkumu z roku […]

Rubriky
Články Ostatní

Co je to duální diagnóza?

Víte, co se pod tímto označením skrývá nebo slyšíte pojem „duální diagnóza“ úplně poprvé? Pojďme si to v tomto článku trošku přiblížit. Duální diagnóza je vlastně souběhem dvou diagnóz (proto duální) – poruchy vzniklé z užívání návykových látek a jiné psychické poruchy (typicky např. poruchy osobnost).1 A proč je vlastně důležité se o duálních diagnózách bavit? Duální […]

Rubriky
Alkohol Články

Proč může být pití alkoholu nebezpečné v těhotenství?

Téma pití alkoholu v období těhotenství ženy, bývá ve společnosti poměrně citlivé. Názory mezi laiky se mohou lišit. „Jedna sklenička přece nevadí.“ Věta, kterou jsme mohli lehce zaslechnout, ať již od samotné ženy, či jejího okolí. Ovšem jak tomu tedy opravdu je? Vadí nebo nevadí jedna sklenička? Neexistuje bezpečné množství alkoholu U těhotné ženy neexistuje […]

Rubriky
Články Ostatní

Syndrom vyhoření a syndrom závislosti

Říkáte si, jakým způsobem souvisí syndrom vyhoření a syndrom závislosti? Odpověď zní – velmi úzce. Syndrom vyhoření je psychický stav charakteristický pocitem vyčerpání, ztrátou profesního či osobního zájmu typicky u příslušníků pomáhajících profesí.2 Ohroženější skupinou jsou profese, kde je běžná vyšší intenzita kontaktu s ostatními lidmi. Příznaky vyhoření se mohou projevovat v nejrůznějších oblastech našich […]

Rubriky
Články Ostatní

Jsem dítě nebo mladistvý a potřebuji pomoci s odvykáním. Kam se mám obrátit?

Ač se to mnohdy nemusí zdát, se závislostmi různých druhů se potýkají i děti. Naštěstí je nám i tato problematika známa a i u nás, v České republice, existují různé formy pomoci. Na Národní lince pro odvykání máme možnost hovořit s osobami starších 15 let. Zároveň rozumíme tomu, že ne pro všechny je jednoduché o […]

Rubriky
Alkohol Články

Vliv alkoholu na řídící funkce člověka

Alkohol je látka pro tělo toxická, není našemu tělu vlastní. Svým působením ovlivňuje naše psychické i tělesné zdraví. Mezi lidmi jsou velmi známá rizika spojená především s trávicím traktem. Velmi známá bývají nejrůznější poškození jater.1 Ovšem věděli jste, že dlouhodobé nadměrné působení alkoholu ovlivňuje také náš centrální nervový systém, specificky náš mozek? Alkohol škodí nejen […]

Rubriky
Alkohol Články Ostatní

Závislost a párová terapie – odborníci diskutují, jak to jde dohromady

O tom, jak pomáhat lidem překročit problémy spojené se závislostmi,  diskutuje nejen laická, ale samozřejmě i odborná veřejnost. Jak moc se starat a pečovat, a kdy už zastávat “tvrdší” postupy, odkud vůbec začít – léčbou jedince, nebo léčbou celého páru či rodiny? Nedávno jsme takovou odbornou polemiku našli na webových stránkách Společnosti rodinných a systemických […]