Rubriky
Články Hraní

24 levných aktiv, kterými můžete nahradit hraní počítačových her

Už jste udělali ten krok a rozhodli se, že nechce trávit svůj volný čas jen hraním her? Přemýšlíte, co dělat místo toho, ale nic Vás nenapadá? Níže Vám přinášíme 24 tipů různých aktivit. A dokonce mají jeden bonus navíc, nemusí Vás stát žádné nebo skoro žádné peníze1! Jóga Jóga spojuje dýchání, cvičení, protahování a meditaci. […]

Rubriky
Články Drogy Ostatní

Terapeutický potenciál psychedelik

V současné době dochází k jakési renesanci výzkumu v oblasti využití psychedelik k léčbě různých duševních onemocnění, včetně závislostí. Historie bádání (pokud pomineme užití psychedelik v posvátných léčebných procesech různých kultur) se datuje do konce 19. století (1897), kdy byl poprvé izolován meskalin z kaktusu peyotlu1. Velkým přínosem pro tuto oblast pak byl švýcarský chemik […]

Rubriky
Články Léky

Závislost na Zolpidemu u seniorů

U seniorů dochází ke kvalitativním i kvantitativním změnám spánkového cyklu. Nespavost ve vyšším věku je pak jedním ze závažných problémů klinické praxe. Občasné poruchy spánku postihují 30-70 % seniorů, chronická primární insomnie postihuje 11-25,8 % seniorů. 11-14 % seniorů pravidelně užívá léky na spaní. Dlouhodobě (déle než 1 rok) užívá hypnotika 8-12 % seniorů1. Zolpidem […]

Rubriky
Články Hraní

Konec tvrdého hazardu v Praze

Hazard je širokým pojmem a hazardní hry bychom mohli rozlišit podle toho, do jaké míry v nich hraje roli náhoda a jakou měrou může hráč svou snahou ovlivnit výsledek. Logicky z toho vyplývá, že čím více rozhodnutí v rámci hry musí hráč udělat, tím větší šanci má konečný výsledek ovlivnit. Příkladem hry, kde hráč nemá […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Dá se závislost zdědit?

Co hraje roli při vzniku závislosti?  Jak je možné, že někdo zvládne užívat alkohol celý život v přiměřené míře a někdo tzv. “spadne” do závislosti a při odvykání musí projít pobytovou léčbou? Našli jsme pro Vás pár zajímavých výzkumných výsledků, které mohou odpovědět na Vaše otázky… Řada lidí se domnívá, že riziko dědění sklonu k […]

Rubriky
Alkohol Články

Zvýšená konzumace alkoholu a porucha spánku u žen 

Poruchy spánku u uživatelů alkoholu nejsou ničím neobvyklým. Samotná nespavost může být spouštěčem konzumace alkoholu, ale také může souviset se zvýšeným rizikem relapsu, psychosociálním poškozením, sníženou kvalitou života či sebevražednými myšlenkami.  Mnoho studií bylo na tuto problematiku provedeno, ale málo z nich zkoumalo, jak se vztah mezi konzumací alkoholu a nespavostí liší mezi ženami a […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak zvládat úzkost bez návykových látek

Téměř každý člověk se někdy setkal s pocitem úzkosti a každý má jinou strategii, jak se s tímto pocitem vyrovnávat. Úzkost a další nepříjemné psychické stavy bývají častým důvodem, proč lidé vyhledávají návykové látky. Lidé někdy užívají alkohol či nelegální látky za účelem zklidnění, zmírnění úzkosti a zvednutí nálady, které sice může krátkodobě nastat, ale […]

Rubriky
Články Hraní Ostatní

Děti internetu

Rozsáhlý evropský výzkum, který opět po deseti letech obnovuje čísla ohledně užívání internetu u dětí (ve věku 9-16 let) a otevírá témata s tím spojená – to je projekt Kids online1. Oproti výsledkům z roku 2010 se letošní čísla velmi navýšila. Tak například při měření celkového času, který děti za den tráví na internetu, se […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Klesá užívání návykových látek mezi šestnáctiletými?

Z hlediska užívání návykových látek mezi šestnáctiletými studenty pozorujeme dlouhodobý klesající trend. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku 15–16 let. Projekt je realizován v pravidelných 4 letých intervalech. Celkem 54 % šestnáctiletých […]

Rubriky
Články Hraní Ostatní

Netolismus a další nové nelátkové závislosti

V dnešní době se potkáváme s mnoha různými typy závislostí. Ty dělíme na látkové a nelátkové. Mezi ty nelátkové závislosti můžeme řadit například závislost na internetu či na činnostech online. Tato závislost se podobně jako nejznámější nelátková závislost patologické hráčství vyznačují silnou touhou vykonávat tuto činnost, problémy v kontrole v těchto činnostech, preferencí těchto činností […]